Enerji Yönetim Sistemi nedir?

Enerji Yönetim Sistemi (EYS), enerji tüketiminizi ölçen ve enerji tasarrufu sağlamanız için çözümler sunan bilgisayar temelli bir sistemdir. Enerji izleme ve yönetim sistemleri çeşitli mekanlarda ve tesislerde yakıt, elektrik, sıcak su, doğalgaz ve bunun gibi tüketim kalemlerinin anında ve tek bir platformdan izlenmesi hizmetini sunmalıdır. Tüketim takibi için bütünleşik ve hızlı bir sistemin kurulup tek bir platformdan kullanılması, çoğu işimizi mobil cihazlardan uygulamalar yoluyla takip edebildiğimiz bu dönemde elzem bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

ISO 50001, kurumsal enerji kullanımını tanımlamak, ölçmek, analiz etmek ve iyileştirmek için bir sistem kurar.

Kuruluşların sistem ve süreçlerinin enerji verimliliğini artırarak karbon ayak izlerini azaltmaları için gereklilikler sağlayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, bu hedefe ulaşmada bir araç olarak kullanılabilir.

ISO 50001, kuruluşlara enerji kullanımlarını, karbon emisyonlarını ve genel çevresel performanslarını yönetmeleri için bir çerçeve sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EMS) ve kuruluşunuza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların genel verimliliği artırırken enerji tüketimlerini ve enerjiye olan bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olabilecek bir kaynaktır.

ISO 50001 hakkında bir şeyler duydunuz mu? Yönetime bütünsel bir yaklaşım sağlayan ve işletmelerin enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan birkaç sistemden biridir. Bu sertifika hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceksiniz – özellikle de 2016’dan itibaren sektörünüz için zorunlu olduğundan!

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemimiz iş yerinizi daha verimli hale getirmenize ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olabilir.

Çözümümüz, kuruluşların kendilerini yönetme biçimlerini iyileştirerek verimliliği artırmalarını ve çevresel etkilerini azaltmalarını sağlar.

ISO 50001, enerji tüketiminizi değerlendirmenize ve kuruluşunuzun verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilecek uluslararası bir standarttır.

ISO 50001, kuruluşlarda enerji yönetimi için kapsamlı bir standarttır. Şirketlerin tasarruf etmelerine, çevresel performanslarını iyileştirmelerine ve EPAct 2005 veya CLC1 2002’de belirtilenler gibi yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olabilir.

Enerji yönetimine ilişkin uluslararası standart olan ISO 50001, kuruluşunuzun verimliliğini artırmak ve maliyetlerinizi düşürmek için mükemmel bir yoldur.

Standartlar her türlü işletme, kar amacı gütmeyen kuruluş, kamu kurumu veya hane halkı için geçerlidir.

Enerji Yönetim Sistemleri, kuruluşlar tarafından enerji kullanımlarını değerlendirmek ve yönetmek için kullanılır. Binaların enerji tüketim şekillerinde iyileştirmeler uygulayarak zaman içinde ulaşılan belirli hedefleri vardır

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemimiz, kuruluşunuzun enerji tasarrufu yapmasına ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olacak bir çerçevedir.

I50001 standardı, şirketlerin çevresel performanslarını ve kurumsal verimliliklerini artırırken enerji kullanımlarını azaltmalarını sağlayan uluslararası bir araçtır.

ISO 50001, enerji yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Avrupa, Asya ve Amerika’da önde gelen endüstrilerdeki lider kuruluşlar tarafından kullanılan en iyi uygulamaları belirler.

Çok sayıda operasyonu olan bir şirkette mi çalışıyorsunuz? Şirketinizin enerji verimliliğini artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yollarını mı arıyorsunuz?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, bir şirketin yüksek enerji verimliliği standartlarını sürdürme konusundaki kararlılığını gösteren uluslararası kabul görmüş bir sertifikadır.

Şirketler performansın (veya verimliliğin ya da her ikisinin) geliştirilebileceği alanları belirleyebilir ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmelerine yardımcı olacak yeni teknolojilere veya uygulamalara akıllıca yatırım yapabilirler.

ISO 50001 standardı, işletmelere daha düşük işletme maliyetleri ve kaynakların daha verimli kullanılmasıyla sonuçlanacak bir enerji yönetim sisteminin uygulanması için sağlam bir çerçeve sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, herhangi bir kuruluş tarafından iyileştirme alanlarını belirlemek ve ardından bunlara ulaşmak için özel olarak hazırlanmış bir eylem planı oluşturmak için kullanılabilecek bir standarttır.

Uluslararası kabul gören ISO 50001 standardı, kuruluşunuzun tasarruf etmesine ve çevresel performansını iyileştirmesine yardımcı olabilecek enerji yönetim sistemleri için bir çerçeve sağlar.

ISO 50001:2011 standardı, enerji yönetimi için dünya çapında kabul görmüş bir uzmanlıktır.

ISO 50001, enerji yönetim sistemleri için küresel bir standardın parçasıdır. Kuruluşunuzun para tasarrufu yapmasına, atık ve kirliliği azaltmasına ve performansı ölçmek için bir çerçeve sağlayarak verimliliği artırmasına yardımcı olacaktır.

Enerji maliyetlerinizi azaltmanın yollarını mı arıyorsunuz? Çevresel performansı iyileştirmeye veya işyerinde daha verimli olmaya ne dersiniz?

ISO 50001, tesislerde etkili enerji yönetim sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesi için uluslararası kabul görmüş bir standarttır.