Musteri Odaklilik 2020 2

Ar-Ge Projelerinin Yönetiminde Agile Yaklaşım

Ar-Ge Projeleri İçin Yenilikçi Proje Yönetimi Yaklaşımları

Ar-Ge projeleri, doğası gereği, diğer projelere göre daha sıkıntılı yönetimsel çaba gerektirirler. Öngörülebilen riskler açısından daha bilinmez bir tabiatı vardır. Proje yönetiminde, mentor (kural koyan) olarak görülen kurumlarda (mesela Project Management Institute – PMI) belirlenen süreçlerin, Ar-Ge projelerinde çok kolaylıkla izlenemediği veya tariflenen süreçlerin hiç yaşanamadığı veya tekrar tekrar yaşanmak zorunda kalındığı görülmektedir. Aslında bu durum, Ar-Ge projelerinin daha zor olmasından kaynaklanmaz. Aslında temel neden projelerin metodolojik olarak belirlenen yöntemlere ve uygulamalara uyması aşamasında görülen zorluklardır.

Ar-Ge projelerinin yönetimi için artık geleneksel denebilecek proje yönetimi anlayışı olarak görülen Waterfall, Iterative Waterfall, Scrum, Agile ve Lean proje yönetim metodojileri örnek verilebilir. Bu metotların özellikle yazılım geliştirme projelerinde çok sık uygulandığını görmekteyiz. Fakat sadece yazılım geliştirme olmayan, özellikle donanım geliştirme ayağı da olan projelerde bu metotların uygulanmasında zorluklar olmaktadır. Mesela şu an tüm Dünya’da çok popüler olan “agile” = “çevik” proje metodolojisinde yapılan “sprint” adı verilen toplantılar ile alınan kararlar hızlıca uygulanıyor, test ediliyor ve müşteri görüşü alarak yola devam ediliyor. Fakat bu proje metodolojisinin donanım geliştirme projelerinde uygulanması durumunda, donanım geliştirme aşamasında alınan kararların hemen uygulanması ve müşteri beğenmez ise bu donanımın çöpe atılması gibi sonuçlar doğuracağı aşikardır. Berkeley

Stage-Gate Metodu

Dünya’da Ar-Ge projelerine yönelik çeşitli metodolojik proje yönetimi yaklaşımları önerilmiştir. Bunlar arasında en önemlilerin biri olan, yeni ürün tasarımı için önerilen “stage-gate” yöntemidir. Bu yöntemi Dünya’da yeni ürün çıkaran ve bu konuda öncü olan birçok firma kullanmaktadır: 3M, BASF, Coca Cola, Henkel, HP vb. Bu yönetim anlayışında tasarlanacak yeni ürün için en az 5 aşamada (stage) mutabakat yapılarak aşamalı olarak son ürün tasarımı oluşturulur. Her aşamanın sonunda bir toplantı yapılarak (gate=kapı) “devam et” veya “sonlandır” kararı alınarak ya bir sonraki aşamaya geçilir ya da proje orada sonlandırılır.

Ar Ge Projelerinin Yönetiminde Agile Yaklaşım

Şekil – Stage-Gate Metodu

 

V-Modeli Yaklaşımı

Stage-gate yöntemini izlerken her aşamanın zorluğu veya yapılması gereken iş yükü aynı değildir. Özellikle geliştirme ve test aşamalarında yapılması gereken iş adımları özelleşerek, daha tanımlı veya uygulama yönünden kompleks adımların izlenmesi gerekmektedir. Eğer geliştirilen ürün, bir sistem içinde kullanılan, mesela teknolojik seviyesi yüksek bir ürün ise sistem mühendisliği yaklaşımı ile birleştirilen hibrit bir yönetim anlayışını benimsenmesi gerekir. Sistem mühendisliği metodolojisi olan “V diyagram” yöntemi, ürün geliştirme sırasında yapılacak faaliyetleri ve üretilmesi gereken sonuçları/raporları açıklar. Aslen “V modeli”, bir sistem geliştirme yaşam döngüsünün grafiksel temsilidir diyebiliriz. Stage-gate metodunda Aşama-2, Aşama-3 ve Aşama-4’de V-modelinin işletilmesi özellikle teknolojik seviyesi yüksek ürünler geliştirme projelerinde vazgeçilmemesi gereken bir husustur.V-Model

Ar Ge Projelerinin Yönetiminde Agile Yaklaşım

Şekil V-modeli yaklaşımı

Stage-gate metodu ile yürütülen çalışmalarda, her aşama(stage) sonunda yapılan kapı (gate) toplantısı ile o ana kadar yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların hedefe ne kadar uyumlu olduğu değerlendirilir. Hatta her aşamada yapılan paralel çalışmalar (alternatifler) kapı toplantısında hangisi ile devam edileceği kararı ile tek (veya daha az) alternatif için devam kararı alınır ve diğerleri için “sonlandır” kararı alınır. Böylece hem alternatifli çalışma sayesinde başlangıçtan itibaren yanlış yolda ilerleme riski azaltılır hem de ara dönemlerde yapılan değerlendirme toplantıları (kapı toplantıları) sayesinde gelecek dönemde maliyet yaratması mümkün olan durumların da önüne geçilmesine imkân sağlar. Özellikle donanım tasarımı gerektiren projelerde tek bir mimari ile gidilmesi riskine karşı stage-gate yöntemi izlendiğinde, alternatif mimarilerin zamanında değerlendirilmesi ve doğru kararların alınarak yola devam edilmesi mümkündür.(Stage)

Daha fazlası için bizimle İletişime Geçebilirsiniz