Banka Şubelerinde Enerji Tasarrufu Vaka Analizi

Banka Şubelerinde Enerji Tasarrufu – Vaka Analizi

Enerji Zekası Arayüzünün Tasarruf için Banka Şubelerinde Kullanımı

Problem Tanımı

Çok şubeli işletmelerde enerji tüketimlerinin izlenmesi ve yönetilebilmesi zordur. Kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olarak verimsiz kullanılan iklimlendirme sistemi ve mesai saatleri dışında açık bırakılan ekipmanlar enerji sarfiyatının artmasına sebep olmaktadır. Klimaların verimsiz çalışması örneklendirilecek olur ise, yaz aylarında klima set değerlerinin 18 °C belirlenmesi, klimaların sürekli çalışmasına ve yaklaşık 3 kat oranında daha fazla enerji tüketimi gerçekleştirilmesine sebep olmaktadır. Şube sayılarının fazla olması ve tüketim alt kırılımlarının analiz edilememesi ise enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılabilmesini zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan şubelerde oluşabilecek cezai durumların takibinin yapılamaması, zamanında müdahale edilemediği için ay sonunda faturaya yansıyacak ilave bir bedel olarak karşımıza çıkmaktadır. Reaktif enerji cezaları çok yüksek oranlarda seyretmese bile şube sayıları göz önünde bulundurulduğunda oldukça yüksek ek maliyetler oluşabilmektedir. Banka şubelerinde enerji tasarrufu sağlamaya yönelik bu vaka çalışmamızda, toplamda 400’den fazla şubesi olan firmanın İstanbul lokasyonundaki bir banka şubesinin inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi ile sunulan izleme ve yönetim çözümü detaylıca incelenecektir.

inavitas business2 640x319

 

Çözüm ve Uygulama

Problem tanımı kısmında belirtilen sorunlar doğrultusunda, banka şubesinde tüketim alt kırılımlarının takibine ve mesai saati dışında açık bırakılan yüklerin kontrolüne yönelik proje geliştirilmiştir. İlk olarak kullanım dışı saatlerde gerçekleşen gereksiz tüketimin önlenmesi adına, mesai saatleri dışında aydınlatma, priz ve iklimlendirme sistemlerinin tek bir noktadan kapatılması sağlanmıştır. Yapılan aydınlatma kontrolünün güvenlik zafiyetine yol açmasını engellemek adına, firma tarafından belirlenen aydınlatmalar ayrıştırılmış ve kapatılması engellenmiştir.
banka subelerinde tasarruf 01

Grafik 1: Haftalık aydınlatma, priz ve iklimlendirme sistemi tüketimleri

Kontrol edilen yüklerin mesai saatleri dışında yaklaşık 0 kWh değerinde enerji tükettiği Grafik 1’de gözlemlenebilmektedir.

banka subelerinde tasarruf 02

Grafik 2: Günlük kontrol devre dışı tüketim grafiği

Kontrolün devrede olduğu bir haftalık süreç (grafik 1) ve kontrolün devre dışı bırakıldığı bir gün (grafik 2) detaylı olarak incelendiğinde, kontrolün devre dışı bırakıldığı hafta bazı yüklerin açık unutulduğu tespit edilmiştir. Kontrolün devre dışı bırakıldığı zaman aralığında klima tüketimlerinin bir gün mesai dışında açık unutulması saatlik 1,8 kWh, kullanım saatleri dışında toplam 21,6 kWh gereksiz tüketime sebep olmuştur.

İklimlendirme sistemlerinin verimliliğinin arttırılmasına yönelik ise ortama sıcaklık ve nem sensörleri yerleştirilmiştir. Kullanıcı alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan gereksiz tüketimin önüne geçmek adına, klimaların ölçümlenen ortam sıcaklığına istinaden otomatik açılıp kapanması sağlanmıştır. Bu sayede, klimalar yüksek verim ile çalıştırılırken, ortam sıcaklığı konfor seviyesinde tutulmaktadır.

Şube tüketimlerinin alt kırılım detayında izlenebilmesi sonucunda yüksek tüketim gerçekleştiren ekipmanların tespit edilmesi sağlanmıştır. Bu tespitler sonucunda vermliliği arttırmak adına şube alt yapısı ve ekipmanlarında değişiklik yapılarak yeni konsept oluşturulmuş ve projenin yapıldığı pilot şubede uygulanmıştır. Uygulanan yeni konsept verimliliğinin rakamlarla ölçülebilmesi adına, inavitas Business alt kırılım detay ölçümlerine devam edilmiştir.

Son olarak, şube ana girişlerinden alınan ölçümler doğrultusunda reaktif oranların web veya mobil uygulama üzerinden anlık alarm bildirimleri ile operasyonel olarak kolay bir şekilde takip edilmesi sağlanmıştır. Olası artışlarda ceza limitlere ulaşmadan müdahale edilerek, reaktif aşım cezaları engellenmiştir.

Sonuç

Banka şubelerinde enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik proje hayata geçirilmiş ve verimlilik çıktıları takip edilmiştir. inavitas Business Enerji zekası kontrol modülleri sayesinde, şube içerisinde yapılan priz, aydınlatma ve iklimlendirme sistemi otomasyon çalışması ile mesai saati dışında açık unutulabilecek yüklerin kapatılması sağlanmış ve klimaların ortam sıcaklığı optimum seviyede tutulurken maksimum verimlilik ile çalıştırılması sağlanmıştır. Bu sayede şube başı ortalama %8 oranında tasarruf edilebildiği gözlemlenmiştir.

Sağlanan enerji tasarrufu bir yana, projemizin tüm şubelerde yaygınlaştırılması ile senelik yaklaşık 850 ton CO2 salınımının azaltılabileceği ve 2.000,00 adet ağacın kurtulması sağlanabilecektir.

banka subelerinde tasarruf 03

Ek olarak, tüketim alt kırılımlarının analiz edilmesi sonucunda verimsiz çalıştığı tespit edilen yüklerde alt yapısal iyileştirmeler yapılmış ve yapılan çalışma yeni konsept olarak adlandırılmıştır. Oluşturulan yeni konsept mağazasına ait beklenen verimlilik çıktılarının tespit edilebilmesi için tüketim alt kırılımlarının takibine devam edilmiştir. Tablo 1’de yer alan konsept revizyonu öncesi/sonrası tüketim kıyaslamasından anlaşılacağı üzere, yapılan işlem sonucunda şube verimliliği artmış ve tüketim %28 oranında azalmıştır.

Tablo 1: Konsept revizyonu öncesi/sonrası kıyaslama tablosu

Durum Mesai İçi Tüketimi (kWh) Mesai Dışı Tüketimi (kWh) Toplam Tüketim (kWh)
Konsept Revizyonu Öncesi 2.492,11 1.670,70 4.162,81
Konsept Revizyonu Sonrası 1.391,34 1.600,51 2.991,85