microsoftteams image 47

Benzin İstasyonu İşletmelerinde Enerji Tasarrufu & Hava Kalitesi Ölçümü Vaka Analizi

BENZİN İSTASYONU İŞLETMELERİNDE ENERJİ TASARRUFU VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ- VAKA ANALİZİ

 

Problem Tanımı- Benzin İstasyonlarında Enerji Tüketimi

Benzin istasyonları 7/24 çalışan, sürekli olarak hem benzinde müşteri arzı hem de çeşitli ihtiyaçların karşılanması özelinde hizmet veren işletmelerdir. Bu durum, benzin istasyonlarında mevsim fark etmeksizin enerji tüketim seviyelerinin hayli yüksek olmasına neden olmaktadır. Tüketilen enerjinin izlenmesi ve yönetilmesi, benzin istasyonları gibi enerji tüketiminin sürekli ve yüksek olduğu işletmelerde özellikle önem arz etmektedir. inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi; işletmelerde enerji tüketiminin, iklimlendirmenin ve hava kalitesinin izleme ve yönetimini kullanıcı dostu ve çevik bir arayüzle tesis eder.  Bu sayede hem enerji tüketiminin izleme ve kontrolü sağlanırken hem de enerjiden ve maliyetten tasarruf sağlanır. Bu vaka çalışmasında, Türkiye’de hizmet veren en büyük petrol dağıtım şirketlerinden birinin iki farklı şehirdeki üç şubesinin enerji tüketimleri, inavitas Business Enerji Yönetim ve İzleme Sistemi kullanılarak ölçülen hava kalitesi, ana giriş ve alt kırılım tüketimleri reaktif oranları incelenecek ve tasarruf çıktıları tespit edilecektir.

Çözüm ve Uygulama- inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi

Harita 1: İlk İstasyon Tüketim Isı Haritası

İlk istasyon için en yüksek tüketim gerçekleştiren alt kırılımın klimalar olduğu ve klimaların ortam sıcaklığına istinaden güç tüketimlerinin 10 dk’lık periyotlarda değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sıcaklık farklılığı klima günlük tüketimlerinde %130 artışa sebep olmuştur.

 harita1 1

İlk istasyon tüketim ısı haritası incelendiğinde, istasyonun 7/24 çalıştığı, tüketimlerin yoğun saatlere göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. İstasyon günlük tüketimleri Aralık ayının ikinci yarısında %14 oranında artış göstermiştir. İlgili tarihlere ait hava durumları incelendiğinde, Aralık ayı ilk yarısı gündüz hava sıcaklıkları ortalama 15° iken ikinci yarıda hava sıcaklıkları 10,8° seviyelerine düşmüştür. Gece sıcaklıkları ise ilk 15 gün 5,7°’den 2,4°‘ye düşmüştür.

Tablo 1: İlk İstasyon Alt Kırılım Tüketim Tablosu

İkinci istasyon tüketim ısı haritası incelendiğinde, istasyonun 7/24 çalıştığı, tüketimlerin yoğun saatlere göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. İstasyon günlük tüketimleri Aralık ayının ikinci yarısında %27 oranında artış göstermiştir. İlgili tarihlere ait hava durumları incelendiğinde, Aralık ayı ilk yarısı gündüz hava sıcaklıkları ortalama 15° iken ikinci yarıda hava sıcaklıkları 10,8° seviyelerine düşmüştür. Gece sıcaklıkları ise ilk 15 gün 5,7°’den 2,4°‘ye düşmüştür.

 

shell tablo 1

 

Harita 2: İkinci İstasyon Tüketim Isı Haritası

İkinci istasyon için en yüksek tüketim gerçekleştiren alt kırılımın klimalar olduğu, ortam sıcaklığına istinaden güç tüketimlerinin 10 dk’lık periyotlarda değişim gösterdiği ve ortam sıcaklığına istinaden klimaların tüketimlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu sıcaklık farklılığı klima günlük tüketimlerinde market kliması %196, diğerleri ise ortalama %65 oranında artış göstermiştir.

harita2

 

Tablo 2: İkinci İstasyon Alt Kırılım Tüketim Tablosu

Son olarak üçüncü akaryakıt istasyonunun tüketim ısı haritası incelendiğinde, istasyonun yine 7/24 çalıştığı, enerji tüketiminin yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde üçüncü istasyonda, Aralık ayı ikinci yarısı sıcaklıkların 6.5° düşüş göstermiş ve istasyon tüketimleri artış göstermiştir.shell tablo 2 1

 

Harita 3: Üçüncü İstasyon Tüketim Isı Haritası

Üçüncü istasyon için en yüksek tüketim gerçekleştiren alt kırılımın LPG ve Akaryakıt Besleme olduğu tespit edilmiştir. İstasyon klimaları tüketimi diğer istasyonlara kıyasla oldukça düşüktür.

harita3

 

Tablo 3: Üçüncü İstasyon Alt Kırılım Tüketim Tablosu

Yukarıda belirtildiği gibi, üç akaryakıt istasyonunun da 7/24 çalıştığı, Aralık ayı boyunca farklı sıcaklıklardaki enerji tüketim ısı haritaları ve tüketim tabloları incelenmiştir. Tablo ve haritalara bakıldığında, iklimlendirmenin toplam enerji tüketime olan oranı hayli yüksektir. Bu bağlamda, enerji tasarrufu için inavitas Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi kullanılarak ana kalem olan iklimlendirme ve diğer alt kırılımların tüketim takibi rahatlıkla yapılabilir, özellikle kış mevsimi gibi iklimlendirmeye en çok ihtiyaç duyulan zaman aralıklarında ciddi mali kayıplar önlenebilir.shell tablo 3

 

Üçüncü Şube Hava Kalitesi Ölçümü

Hava kalitesinin ölçümü, günümüzde hem yoğun iklimlendirme kullanımı hem de sağlık sebepleri kaynaklı olarak giderek önem kazanıyor. COVID-19 salgınının da tartışılmaz etkisiyle işletmelerdeki hava kalitesinin ölçümü hem işletme sahipleri, hem çalışanlar ve özellikle müşterilerin sağlığı ve konforu için dikkate alınması gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda üçüncü benzin istasyonu içerisine konumlandırılan iç ortam hava kalitesi sensörü dataları Aralık ayı için incelendiğinde, şube iç ortam hava kalitesi değerlerinin uluslararası standartlarda yüksek kalite aralığında seyrettiği tespit edilmiştir.

 

Grafik 1: Üçüncü İstasyon İç Ortam Hava Grafiğishell grafik1

 

Resim 1: İç Ortam Hava Kalitesi Endeksleri

air quality index

 

Grafik 2: İstasyonlara Ait Aralık Ayı Reaktif Oran Grafiği

Reaktif oranlarlar inavitas enerji Zekası platformunda oluşturulan KPI ve Alarmlar ile anlık olarak takip edilebilmekte ve olası aşımların tespiti sağlanmaktadır. İstasyonlara ait Aralık ayı reaktif Oranları incelendiğinde Endüktif ve Kapasitif Reaktif Oranların cezai sınıra yakın olmadığı ve aralık ayı için reaktif cezaya girilmediği tespit edilmiştir.

istasyonlar grafik

 

SONUÇ

Bu vaka çalışmasının sonucunda inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetimi Sistemi’nin kullanımı sonucu Türkiye’de hizmet veren en büyük petrol sağlayıcılarından birinin üç farklı benzin istasyonuna ait enerji tüketimleri, ısı haritaları, reaktif oran grafikleri ve şubelerden birinin hava kalitesi endeksleri incelenmiştir. Her şubeye bakıldığında Aralık ayı boyunca alt kırılımlardan en çok tüketim yapan kalemlerin klimalar, LPG ve akaryakıt besleme olduğu görülmüştür. Hava kalitesi şubelerden birinde ölçüldüğünde iç ortamda Hava Kalitesi Endeksi’ne göre uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalitede olduğu görülmüştür. Son olarak üç şubenin reaktif oran grafiğine bakıldığında Endüktif ve Reaktif oranlar ceza sınırının altında kalmıştır. Bütün bu verilerin ışığında, inavitas Business Enerji Yönetim ve İzleme Sistemi’nin enerji zekası çözümleri ve kullanım kolaylığı, benzin istasyonları gibi enerji tüketiminin yüksek seviyede seyrettiği ve süreklilik gösterdiği işletmelerde enerji tasarrufu vaat etmeye ve ciddi maliyet düşüşünü sağlamaya devam edecek. Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.