verimlilik featured

Enerji Verimliliğinde Mevcut ve Gelecek Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Enerji Verimliliğinde Mevcut ve Gelecek Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından her yıl ocak ayının ikinci haftasında olması belirlenen Enerji Verimliliği Haftasını bu yıl 10-16 Ocak tarihleri arasında kutluyoruz. Peki enerji verimliğinin günümüzdeki ve gelecekteki önemi nedir? 

Enerji Verimliliği Nedir?

Kısaca özetlemek gerekirse, enerji verimliliği gereken enerji kullanım miktarını azaltma hedefidir. Ancak buradaki önemli olan nokta, enerji kullanım miktarını azaltırken üretimin miktarı ya da kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmamasıdır. Bu noktada “Enerji verimliliği” ve “Enerji tasarrufu” birbirinden ayrılan kavramlardır. Üretimin miktarına ve kalitesine bakılmaksızın daha az enerji kullanmaya “Enerji tasarrufu” denirken, üretimi sabit tutarak daha akıllıca enerji kullanmaya ise “Enerji verimliliği” denir. Enerji verimliliği enerji tüketiminin olduğu her noktada yani hayatımızın her alanında uygulanabilir. 

Enerji Verimliliğinin Önemi

Enerji verimliliğinin en büyük önemi, doğru bir kaynak yönetiminden ileri gelmesi sebebiyle bir ekonominin gelişebilmesini ve bu gelişimin sürdürülebilir bir şekilde olmasını sağlamasıdır. Enerji verimliliği gün geçtikçe artan enerji ihtiyacına en temiz ve en ekonomik çözüm olması bakımından ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.  

Ülke ekonomisinin yanı sıra, enerji verimliliği işyerleri ve haneler açısından da büyük öneme sahiptir. Doğru bir enerji verimliliği projesi enerji giderlerinde büyük oranda tasarruf sağlayabilmektedir. Ayrıca enerji verimliliği sayesinde fosil yakıtlar gibi kısıtlı enerji kaynakları daha az kullanılacağı için küresel karbon ayak izini de azaltmaktadır.  

Özetle, enerji verimliliği hem ülkemizin hem işyerlerimizin hem de çevremizin refahı açısından en önemli konuların başında gelmektedir. 

Enerji Verimliliğini Sağlamak Adına Atılan Adımlar

Enerji verimliliğini sağlamak adına yapılanları iki başlık altında inceleyebiliriz. 

Ülkemizde Yasal Düzenlemeler

Öncelikle ülkemizde atılan adımları incelersek, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla 2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu örnek verebiliriz. Bu kanun kapsamında her binanın 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili asgarî  bilgileri içeren “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlemesi zorunlu kılınmıştır. Bu belge dışında, bu kanunla beraber birçok farklı alanda enerji verimliliğini arttıracak eğitimler ve uygulamalar yürürlüğe sokulmuştur. 

Global Çözüm Önerileri

Uluslararası alanda atılan adımlara bakarsak, 1998 yılında Avrupa Birliği çapında 20 yıl içinde yılda %1’lik enerji verimliği artışı hedefi ilk adımlardan sayılabilir. Küçük bir adım olarak başlayan bu süreç, uygulanan politikalar sayesinde 2020 yılında Avrupa Birliğinde 326 milyon ton petrol tasarrufu sağlanmıştır. Günümüzde Avrupa Birliğinin enerji verimliliği artış hedefi %20’dir.  

Avustralya’da enerji verimliliği ise aynı ülkemizdeki gibi devletin kanuni katkıları ile arttırılmaya çalışılmaktadır. 2009 yılında ulusal anlamda uygulanan 10 yıllık bir plan ile Avustralya hükümetinin hedefi enerji verimliliğini arttırarak karbon ayak izini azaltmayı hedeflemiştir. 

Enerjinin Geleceği

2016 yılında düzenlenen Dünya Enerji Kongresi’nde Dünya Enerji Konseyinin tanıttığı “Büyük Dönüşüm” raporuna göre devrimsel nitelikte teknolojilerin gelişmesi beklenirken, büyük çevre sorunlarının da kapıda olduğu ve nüfus artış hızının düşeceği tahmin edilmektedir. Rapora göre, gelişen teknolojiler sebebiyle 2030 yılında enerji talebi dünyada tepe noktasına ulaşacak ve devletlerin daha sıkı enerji politikaları izlemeleri sebebiyle küresel enerji verimliliğinde de aynı şekilde bir artış olacak. 2060 yılına gelindiğinde ise elektrik talebinin iki katına çıkması ve buna paralel olarak kapsamlı altyapı yatırımları gerekeceği düşünülmektedir.  

Özetlemek gerekirse, insanlığın enerji ihtiyacı her geçen gün katlanarak artmaya devam ederken çevre sorunlarıyla daha fazla  yüzleşeceğiz. Bu durumda çok geç olmadan bütün dünyanın enerji verimliliği konusunda daha etkili, somut adımlar atması her zamankinden daha önemli. Global ve ulusal yönetmeliklerin yanı sıra bizler de sorumlu birer vatandaş olarak hanelerimizde ve işyerlerimizde enerji verimliliğini arttırmalıyız.  

Türkiye’nin en çok tercih edilen enerji zekası platformu inavitas ile tasarruf edebilir ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.