microsoftteams image 21

Güneş Enerjisi Santralinizin Üretimini Kontrol Altında Tutmak İçin 6 Önemli Performans Göstergesi

Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yönetiminde Performans Göstergeleri’nin (KPI) Etkinliği

Yenilenebilir kaynakların 2020‑25 döneminde küresel elektrik talebindeki artışın %99’unu karşılaması bekleniyor. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ta yenilenebilir enerjiye dayalı üretimdeki artışın elektrik talebindeki artışın dokuz katından fazla ve ABD talebindeki artışın üç katına yakın olması bekleniyor. Çoğu gelişmiş ekonomide, eskiyen filolar emekliye ayrıldıkça kömür üretiminin yerini yenilenebilir kaynaklar alıyor. Çin ve Hindistan’da yenilenebilir enerjinin talep büyümesinin neredeyse %65’ini karşılayacağı tahmin edilirken, ASEAN ülkelerinde fosil yakıtların üretim artışlarına hakim olması yenilenebilir enerji payında bir artışı engellemektedir (IEA, 2020). Bu sebeple, garanti gereksinimlerini karşılamak, tesisinizin ekonomik ömrünü artırmak ve gelirinizi en üst düzeye çıkarmak için verimli bir işletme ve bakım yönetimi planlaması gerektiren yenilenebilir enerji santrallerinin ve yatırımlarının sayısı büyük ölçüde artmaktadır. Güneş panelleriyle enerji üretme yatırımınızdan en iyi sonucu almak ve doğru yolu takip etmek için sisteminizin performans göstergelerini (KPI) bilmek çok önemlidir. Bu yazıda birkaç çeşit performans göstergesinden (KPI) bahsedeceğiz.

Performans Oranı

Performans oranı güneş enerjisi santralinizin performansını gözlemlemede en önemli parametrelerden biridir. Performans oranı, santralinizin fiili üretimi ile teorik üretimi arasındaki orandır. Bu ölçüm, konumlardan bağımsız olarak enerji üretiminizi karşılaştırmanıza yardımcı olacak. Performans oranındaki sapmayı belirlemek, güneş enerjisi üretiminin verimliliğini ve kalitesini gösterecektir. Fiili güneş enerjisi üretimi, saha ölçüm sensörlerinden gelen ışınım verileri kullanılarak hesaplanır. Bu sensörler, doğru ölçüm yapmak için PV modülüyle aynı yönde kurulur. Performans oranı değerini etkileyen ve dikkate alınması gereken bazı faktörler vardır. Bunlardan bazıları; PV modülünün sıcaklığı, güneş ışınımı, güç kaybı, gölgeli sensör, sensör arızası, sensörün yanlış yönü, PV modüllerinin verimliliği, invertörler, sistemdeki enerji kayıpları vb. şeklinde sıralanabilir.

Kapasite Faktörü

Kapasite faktörü, belli bir dönemde gerçekleşen üretim ile maksimum ideal üretim arasındaki orandır. Bu parametre, tesisinizin belirli bir süre boyunca ne kadar süreyle aktif olarak üretim yaptığını ve bulutlu günler, cihaz arızaları vb. gibi aktif üretimi etkileyen faktörleri inceler.

Gerçek ve Beklenen Üretim Arasındaki Sapma

Sistemin verimliliğini belirlemenin diğer bir yöntemi, gerçekleşen üretim ile beklenen üretimin karşılaştırılmasıdır. Beklenen üretim, bir dönem boyunca hava tahmini verileri kullanılarak hesaplanır. Hava tahmini verileri, güneş enerjisi panellerindeki hava istasyonlarından gelir. Hava durumu verilerinin kalitesi hesaplamaları etkileyecektir. Veri kalitesi, hava istasyonlarının konumuna ve aralarındaki mesafeye bağlıdır. Hava istasyonunun yeri, üretim kaybına neden olan gölgeli alanlara yol açan PV panele çok yakın olmamalıdır.

Inverter (Doğru Akımı Alternatif Akıma Dönüştüren Cihaz) Etkinliği

Güneş enerjisi panelleri DC gücünde enerji üretir, ancak inverterler aracılığıyla AC gücüne dönüştürülmesi gerekir. Bu nedenle, inverterin verimliliği tesis performansınızı doğrudan etkileyecektir çünkü DC’den AC’ye dönüşüm, inverterlerin kırpılmasına bağlı olarak enerji kayıplarına neden olabilir. Bu, DC gücü, inverterin nominal gücünden daha yüksek olduğunda olur.

Güç Faktörü

Güç faktörü, sisteminizin sağlığı hakkında bilgi edinmek ve cezalara sebebiyet verebilecek şebeke gereksinimlerini karşılamak için iyi bir göstergedir. Güç faktörü, gerçek ve görünen güç arasındaki ilişkiyi temsil eder.

Etkin İş Gücü Yönetimi

Etkin iş gücü yönetimi, arızalara hızlı yanıt verecek ve tüm paydaşlar için zamandan ve paradan tasarruf sağlayacaktır. Tepki süresi, sistemdeki arızaları veya arızaları belirlemek kadar önemlidir. Saha çalışanlarının koordinasyonu ve sorunların takibinin yapılması gerekmektedir. Tepki süresinde azalma hedeflenmelidir.

Sonuç olarak, bakım onarım faaliyetlerinin etkin yönetiminin sağlanması, güneş enerji panellerine yaptığınız yatırımın gelirinin artmasına yol açacak ve gelirinizi en üst düzeye çıkaracaktır.

inavitas Plant

Yenilenebilir enerji santralleri için enerji zekası platformu inavitas Plant, santrallerdeki üretim kayıplarını en aza indiren, işletme ve bakım süreçlerini dijitalleştiren, gerçek zamanlı izleme ve yönetim sunan bir enerji zekası platformudur. Tesisinizle bağlantıda kalmak, yenilenebilir enerji santralinizin ömrünü uzatmak, kullanıcı dostu esnek arayüzüyle tek platformda izleme ve yönetim imkanına sahip olmak, üretim tahmini ve verimli portföy yönetimitle gelirinizi ve üretiminizi en üst düzeye çıkarmak inavitas Plant ile artık eskisi gibi zor ve maliyetli değil.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kaynaklar

International Electricity Agency, “Renewable Electricity”, 2020, retrieved from https://www.iea.org/reports/renewables-2020/renewable-electricity-2#abstract