Hava Kalitesi İndeksi (IAQ) ve Hava Kalitesi Ölçümü

Hava Kalitesi İndeksi (IAQ) ve Hava Kalitesi Ölçümü

Hava Kalitesinin Önemi ve Rapor Edilmesi

Hava Kalitesi İndeksi (IAQ) Nedir?

Hava Kalitesi İndeksi (Indoor Air Quality, IAQ), hava kalitesinin günlük olarak rapor edilmesi için kullanılan bir indekstir. Yaşadığımız bölgenin havasının ne kadar temiz veya kirli olduğu ve ne tür sağlık etkilerinin oluşabileceği konusunda bilgiler verir. IAQ, kirli havanın solunmasından birkaç saat sonra veya birkaç gün içinde oluşabilecek sağlık etkilerini belirtir. Günümüzde hava kirliliğinin artmasıyla birlikte, insan sağlığı üzerindeki etkileri de hem yöresel hem kitlesel bazda yaygınlık göstermeye başlamıştır. Bu durum hava kalitesinin ölçümlenmesi ve mümkünse kontrol altına alınması ihtiyacı geliştirmiştir. Hava kirliliği problemlerini çözmek ve strateji belirlemek için, bilimsel topluluk ve ilgili otoritenin her ikisi de atmosferik kirletici konsantrasyonlarını izlemek ve analiz etmek konusuna odaklanmışlardır (Kyrkilis vd. 2007).

Hava kirliliğinin arttığı oranda hava kalitesi düşmektedir dolayısıyla sağlık riski artmaktadır. Özetleyecek olursak Hava kalitesi indeksi IAQ; hava kirliliği ve toplum sağlığının ilişkilendirilebilmesi için geliştirilmiş bir araçtır. IAQ, 0-500 aralığında düzenlenmiş bir gösterge çizelgesi olarak düşünülebilir. Örneğin; IAQ değerinin 50 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu ve toplum sağlığını etkileyebilecek riskin çok az olduğunu gösterir. Buna karşılık, 300’ün üzerindeki IAQ değeri ise, hava kalitesinin kötü ve dolayısıyla sağlık riskinin yüksek olduğunu gösterir. IAQ değerinin 100 olması, genellikle ulusal hava kalitesi standardına karşılık gelir. 100’ün altındaki indeks değeri, genel olarak iyi bir durumun göstergesidir. IAQ değeri 100’ü aştığında, hava kalitesinin sağlıksız olduğu düşünülür.

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, EPA Hava Kalitesi İndeksini ulusal mevzuatımız ve sınır değerlerimize uyarlayarak oluşturulmuştur. 5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler (PM10), karbon dioksit (CO2), kükürt monoksit (SO), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dur.

Hava Kalitesi İndeksi Değerleri ve Anlamları

 

Hava Kalitesi İndeksi
(IAQ) Değerler

Sağlık Endişe Seviyeleri

Renkler

Anlamı

Hava Kalitesi İndeksi bu aralıkta olduğunda..

..hava kalitesi koşulları..

..bu renkler ile sembolize edilir..

..ve renkler bu anlama gelir.

0 – 50

İyi

Yeşil

Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor.

51 – 100

Orta

Sarı

Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.

101- 150

Hassas

Turuncu

Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi olası değildir.

151 – 200

Sağlıksız

Kırmızı

Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir.

201 – 300

Kötü

Mor

Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir.

301 – 500

Tehlikeli

Kahverengi

Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir.

Tablo 1: EPA Hava Kalitesi İndeksi


 

İndexs IAQ SO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] CO [µg/m³] O3 [µg/m³] PM10 [µg/m³]
1 Sa. Ort. 1 Sa. Ort. 8 Sa. Ort. 8 Sa. Ort. 24 Sa. Ort.
İyi 0 – 50 0-100 0-100 0-5500 0-120 0-50
Orta 51 – 100 101-250 101-200 5501-10000 121-160 51-100
Hassas 101 – 150 251-500 201-500 10001-16000 161-180 101-260
Sağlıksız 151 – 200 501-850 501-1000 16001-24000 181-240 261-400
Kötü 201 – 300 851-1100 1001-2000 24001-32000 241-700 401-520
Tehlikeli 301 – 500 >1101 >2001 >32001 >701 >521

Tablo 2: Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları

Hava Kalitesinin Önemi ve Ölçümü

Kitlesel olarak pandemi süreci ile birlikte, daha önce farkında bile olmadığımız bir çok konu hepimiz için ciddi önem arz etmeye başladı. Şüphesiz ki bunlardan en önemlisi ise hava kalitesi oldu. Özellikle dar, kapalı alanlardan ve kalabalık ortamlardan, yani hava kalitesi düşük olan ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Peki bu az insan olan ortamda ya da geniş ortamlarda hava kalitesinin yüksek olduğu anlamına mı gelir? Maalesef hayır. Hava kalitesinin tam olarak ölçülebilmesi ve insan sağlığı için tehlikeli olmadığı aralıklarda tutulması artık hayati önem taşıyor. Bu nokta da inavitas business hava kalitesi ölçüm sensörleri sayesinde  bulunduğunuz havanın kalitesini ölçümleyebilir, hava kalitesinin bozulduğunu gözlemlediğiniz noktada gerekli aksiyonları hızlıca alarak her zaman yüksek hava kalitesine sahip ortamlarda bulunabilirsiniz.