microsoftteams image 20

İşletmelerde Enerji Tasarrufu & İzleme

ÇOK ŞUBELİ ZİNCİR İŞLETMELERDE ENERJİ TASARRUFU- VAKA ÇALIŞMASI 

Problem Tanımı 

Birden çok şubesi bulunan büyük işletmelerde enerji izleme ve yönetimi konvansiyonel yollarla ve çalışanların değişken sorumluluk düzeylerine bırakılarak yapılmaya çalışıldığında enerji tasarrufu hedefinden uzak, zahmetli ve yüksek maliyetli olabilir. Günümüzde ziyaret amaçları oldukça çeşitlilik gösteren kahve zincirlerinde enerji tüketiminin en etkin düzeyde tutulması hem müşteri açısından hem çalışan ve yöneticiler açısından hayli önem arz ediyor. Enerji fiyatlarının küresel çapta giderek yükselmesiyle her zamankinden daha çok konuşulan ivedi enerji tasarrufu ve verimliliğin arttırılması konusu, verimliliği ve doğa dostu olmayı ilke edinen inavitas’ın enerji zekası odaklı çözümleri sayesinde artık eskisi kadar zor değil.

Bu vaka çalışmasında, Türkiye’de hizmet veren en büyük kahve zinciri tarafından kullanılan, büyük ve çok şubeli işletmelere güncel teknolojilerle düşük maliyetle yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu vaadi sunan inavitas Business Enerji Yönetim ve İzleme Sistemi’nin yüksek tasarruf ve kolaylık çıktılarını, kahve zincirinin İstanbul’daki iki farklı şubesinden alınan kontrol devre dışıyken ve kontrol devredeyken çekilen verilerinin detaylıca incelenmesiyle ele alacağız.

Çözüm ve Uygulama  

inavitas Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi Kontrolü Devre Dışıyken Enerji Tüketim Verileri  

İlk Şube Verileri 

Enerji izleme projesi ile şube içi enerji tüketimi izlenmiş ve Termosifon, İçecek Dolabı, Bulaşık Makinesi, Isıtıcı, Hava Perdeleri ve Klima alt yüklerinin yönetimi kontrol edilmiştir. Kontrol süresince, ilk şubenin kontrol devre dışındayken ana giriş tüketimleri 21-28 Mart tarihleri arası için incelendiğinde toplam tüketim 4.975,54 kWh olarak hesaplanmıştır. Saatlik ortalama tüketim ise 29,62 kWh’tir (Grafik 1).

İşletmelerde Enerji Tasarrufu & İzleme

Grafik 1: İlk Şube 21-28 Mart tarihleri arası Ana Giriş Enerji Tüketimleri

Alt yük bazında yapılan incelemede ise 21 Mart’tan itibaren en çok tüketim yapan ve enerji tasarrufunu en olumsuz etkileyen alt yüklerin Hava Perdesi ve Klimalar olduğu gözlemlenmiştir. Bulaşık Makinesi tüketimlerinin diğer yüklere kıyasla oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir (Grafik 2).

pie chart 05

Grafik 2: İlk Şube 21-28 Mart Arası Alt Yük Enerji Tüketimleri %

İkinci Şube Verileri 

İkinci şubenin kontrol devre dışındayken ana giriş tüketimleri 21-28 Mart tarihleri arası için incelendiğinde toplam tüketim 3.594,87 kWh olarak hesaplanmıştır. Saatlik ortalama tüketim ise 21,40 kWh’tir (Grafik 3).

İşletmelerde Enerji Tasarrufu & İzleme

Grafik 3: İkinci Şube 21-28 Mart Arası Ana Giriş Enerji Tüketimleri

Alt yük bazında yapılan incelemede 21 Mart’tan itibaren en çok tüketim yapan ve enerji tasarrufunu olumsuz etkileyen alt yüklerin Hava Perdesi ve İçecek Dolabı olduğu gözlemlenmiştir. Isıtıcıların tüketimlerinin diğer yüklere kıyasla oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir (Grafik 4).

pie chart 04

Grafik 4: İkinci Şube 21-28 Mart arası Alt Yük Enerji Tüketimleri %

inavitas Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi Kontrolü Devredeyken Enerji Tüketim Verileri 

İlk Şube Enerji Tasarrufu Verileri 

İlk şubede kontrol devredeyken ana giriş tüketimleri 28 Mart- 4 Nisan tarihleri arası için incelendiğinde toplam tüketim 3.195,83 kWh olarak hesaplanmıştır. Saatlik ortalama tüketim 19,02 kWh’tir (Grafik 5).