microsoftteams image 48

İşletmelerde İklimlendirme Sebebiyle Oluşan Enerji İsrafı Ve Mali Kaybın Enerji Zekası İle Önlenmesi Vaka Çalışması

Problem Tanımı

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte işletmelerde iklimlendirmenin müşteri ve çalışan konforuna hitap etmesi önem arz ediyor. İklimlendirme alt kırılımının çoğu işletmede toplam enerji tüketiminde olan payı, enerji tasarrufu sağlamak adına enerji zekası çözümlerini gerekli kılıyor. İşletmeler inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi’nin sunduğu IoT tabanlı ürünler sayesinde enerji tüketimlerini, iklimlendirme davranışlarını, reaktif oranlarını; kısacası bütçeyi ve tasarruf oranını olumsuz etkileyen her türlü enerji tüketimini anlık izleme, yönetme ve çıkan sorunlara ivedi müdahale imkanına sahip oluyor. Bu vaka çalışmasında, güzellik ve kozmetik sektöründe Türkiye’de önde gelen şirketlerden birinin İstanbul’daki bir şubesinin genel enerji tüketimi, Temmuz-Ağustos ayları sıcaklık grafikleri, klima kontrol ünitesi kurulduktan sonra iki faz çalışması boyunca kaydedilen enerji tüketimi ve sıcaklıkları ve reaktif oran takibi tabloları incelenecek ve inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi’nin işletmelere sunduğu faydalar irdelenecektir.

Çözüm ve Uygulama

Şubenin Ana Giriş Tüketimleri Temmuz Ayı için incelendiğinde toplam tüketim 4.260,66 kWh olarak hesaplanmıştır. Mesai saatleri içerisindeki saatlik ortalama tüketim 8,5 kWh seviyelerinde olduğu tespit edilmiştir. Kontraktör (Buton) sayesinde mesai bitiminde alt yükler kapatılmış ve tüketim minimum seviyeye indirilmiştir (Grafik 1). Şubenin aylık sıcaklık grafiğine baktığımızda Temmuz ayı boyunca seyreden sıcaklıklar 22°C üzerinde seyretmiştir. Buradan şubedeki iklimlendirme sisteminin şubeyi belirlenen ideal koşullarda tutmakta yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Temmuz ayı mesai saatleri için sıcaklık ortalaması 23,49 °C’dir (Grafik 2). Aynı şubede 1-15 Ağustos tarihleri arasında seyreden sıcaklıklar 22°C üzerinde seyretmiştir.  Buradan şubedeki iklimlendirme sisteminin Ağustos ayının ilk iki haftasında şubeyi belirlenen ideal koşullarda tutmakta yetersiz olduğu tespit edilmiştir.


 Grafik 1: Temmuz Ayı Tüketimleri

gratis grafik1

       

 Grafik 2: Temmuz Sıcaklık Grafiği (saatlik)

gratis grafik2

 

Grafik 3: Ağustos Sıcaklık Grafiği (saatlik)

gratis grafik3


1.FAZ İŞLEMİ

Şube için kurulmuş olan Hava Perdesi, klima kontrol ünitesi kontrol devreye alma I. Faz işlemi 26 Temmuz’da gerçekleşmiştir. Bu tarih itibariyle klima 22 °C’ye ayarlanmıştır. Bu ayarlama sonrasında klima 22 °C’in altına düşmesiyle birlikte kendini kapatması planlanmıştır.  Fakat klimaların mesai saatleri içerisinde 22 °C’in altına düşmemesinden dolayı klimalar kendini “off” konumuna alamamıştır.


Grafik 4: Faz I Tüketim Trendi

gratis grafik4

 

2. Faz İşlemi

Şube için kurulmuş olan Hava perdesi, klima kontrol ünitesi kontrol devreye alma II. Faz işlemi 10-11 Ağustos’ta gerçekleşmiştir. Bu tarih itibariyle klima 24 °C’ye ayarlanmıştır. Bu ayarlama sonrasında klima 24 °C’nin altına düşmesiyle birlikte kendini kapatması planlanmıştır. II. Faz olarak adlandırdığımız bu tarihlerde set edilen sıcaklık değerline ulaştığı için klima kendini OFF konuma getirdiği bariz şekilde görünmektedir. 1-15 Ağustos tarihleri arası mesai saatleri için sıcaklık ortalaması 23,45 °C’dir.


 Grafik 5: Faz II Tüketim Trendi

gratis grafik5

 

SONUÇ ve ENERJİ TASARRUFU

Genel Fayda Analizi Sonuçları (Kontrol Devre Dışı- Faz I- Faz II)

Şubeye konumlandırılan analizördeki verilerin hesaplanması ile ulaşılan değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Faz I’de ayarlanan sıcaklık değeri klimanın ulaşamayacağı bir sıcaklık seviyesinde olduğu için klima tüm mesai saati boyunca çalışmıştır. Ancak tablodan da anlaşılacağı üzere 10 Ağustos saat 14.00 itibariyle klimanın sıcaklık değerinin 22 °C’den 24 °C’ye yükseltilmesiyle birlikte klimada tasarruf çıktısı gözle görülür seviyeye ulaşmıştır.

Tablo 1: Saatlik Enerji Tüketim Ortalamalarıgratis tablo1

                                                               

 

Reaktif Fayda Analizi Sonuçları (Reaktif Takibi – ALARM & KPI Sistemi)

 

gratis temmuz reaktif

Temmuz Ayı Reaktif Oranları

gratis agustos reaktif

Ağustos Ayı Reaktif Oranları

Şube için geçtiğimiz Temmuz Ayında Reaktif oranlar EPDK’nın belirlemiş olduğu cezai sınırların altında kalmıştır. Bu bağlamda şubenin Ağustos ayında kesilen Temmuz faturasında reaktif bedel ödemediği tespit edilmiştir. Şube için geçtiğimiz 1-15 Ağustos Tarihleri arasında Reaktif oranlar EPDK’nın belirlemiş olduğu cezai sınırların altındadır.

inavitas Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi sayesinde işletmelerde enerji tasarrufu çok daha kolay. Eski ve manuel yöntemlerden sonra size enerjinizi kontrol etme ve enerji tasarrufu imkanı sağlayacak olan inavitas Business çözümler hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.