microsoftteams image 49

Kurumsal Ofislerde Enerji İzleme Ve Yönetimi İle Enerji Tasarrufu Vaka Çalışması

Problem Tanımı- Kurumsal Ofislerde Enerji Tüketimi

Enerji izleme ve yönetiminin tek bir sistem üzerinden takip edilebilmesi, hem ofislerdeki enerji tüketimini azaltırken öte yandan da olası sorun ve tüketim oranından kaynaklı cezaların önüne geçmektedir. Mevsim sıcaklıklarının ortalamanın altında ve üstünde seyretmesi, enerji tüketimini ciddi oranda etkilediğinden dolayı enerji zekası gibi güncel teknolojilerden faydalanarak bu israfın önüne geçmek mümkün hale geliyor. İşte bu noktada inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi kurumsal ofislerde enerji tüketimini en aza indirmek, reaktif oran cezalarından korunmak ve enerji tüketimini anlık olarak tek bir platform üzerinden takip edebilmek için size ideal bir ürün portföyü sunuyor. Bu vaka çalışmasında inavitas Business ürünlerinin kullanıldığı bir kurumsal ofiste ürünler kullanılmadan önceki günlük ve aylık bazda enerji tüketim seviyeleri, kontrol devrede ve devre dışıyken reaktif oranları ve iki senaryo arasında tasarruf edilen miktarı hem enerji tüketimi hem de mali olarak inceleyeceğiz.

 

Çözüm ve Uygulama- inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi

Enerji izleme projesinin ilk aşaması olarak ana giriş tüketimi izlenecektir. İzlemenin yanı sıra şubede alt kırılım yüklerinin mesai saatleri dışında çalışmaması için kontrol sağlanmaktadır. İzlenen yükler sırasıyla ana giriş, aydınlatmalar, klimalar ve içecek dolabıdır. Bu aşamada 5 adet klima sıcaklık değerine göre kontaktör ile ve 2 adet kumandalı klima sensör ile kontrol edilecek. Şube girişine kurulan bir buton yardımıyla mesai saatleri başlangıç ve bitişine göre şubedeki içecek dolapları, aydınlatmaların yükleri aktif/deaktif konuma getirilecektir. Kurumsal ofise ait tesisin elektrik panolarına yerleştirilen inavitas donanımları sayesinde tesisin toplam enerji tüketimi tek bir platform üzerinden izlenebiliyor ve reaktif takibinin yapılması sağlanıyor. İzlemesi yapılan tesise ait 11.04.2022 – 08.05.2022 tarihleri arasındaki 30 günlük toplam tüketim değeri 8.801,75 kWh’dir (Grafik 1). Bu 30 günlük enerji tüketimi olan 8.801,75 kWh’ın fiyatlandırmasını 2,74 TL/kWh olarak hesaplarsak 24.116,79 ₺ fatura ödeneceği tespit edilmiştir.

 

Grafik 1: 11 Nisan- 8 Mayıs Tarihleri Enerji Tüketim Trendi

tunc grafik1

 

Kontrol Devredeyken Genel ve Günlük Tüketim

Tesisin kontrol devredeyken ana giriş tüketimleri 2-8 Mayıs haftası için incelendiğinde toplam tüketim 1.940,87 kWh olarak hesaplanmıştır. Tesisin saatlik ortalama tüketimi ise 11,55 kWh’tir.

 

 Grafik 2: 2-8 Mayıs Tarihleri Arası Ana Giriş Enerji Tüketim Trendi

tunc grafik2

Tesise ait 2-8 Mayıs haftası tüketimlerin mesai saatleri 09.00-22.00 olarak baz alınıp mesai içi-dışı dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Tüketimin en az olduğu gün 120,40 kWh tüketim ile 2 Mayıs gününde olduğu gözlenmiştir.

 

Tablo 1: Kontrol Devrede Haftası Mesai İçi-Dışı Tüketimleri

tunc kuruyemis tablo 1

 

Kontrol Devre Dışı Günlük ve Genel Tüketimleri

Tesis kontrol devre dışındayken ana giriş tüketimleri 13-19 Mayıs tarihleri arası için incelendiğinde toplam tüketim 2.211,86 kWh olarak hesaplanmıştır. Saatlik ortalama tüketim 13,17 kWh’tir.

 

Grafik 3: 13-19 Mayıs Haftası Protokol Yolu Ana Giriş Enerji Tüketim Trendi

tunc grafik3

İzlemesi yapılan Protokol Yolu Ana Girişin hafta boyunca en yüksek tüketiminin 14 Mayıs gününe ait olduğu gözlenmektedir. Tüketimin en fazla olduğu gün 354,12 kWh tüketim ile 14 Mayıs gününde olduğu gözlenmiştir.

 

Tablo 2: Kontrol Devre Dışı Haftası Mesai İçi-Dışı Dağılım Oranları (Mesai Saatleri 09:00-22:00)

tunc kuruyemis tablo 2

 

Tesis Reaktif Oranları

Nisan Ayı için reaktif enerji tüketim oranları incelendiğinde ise Endüktif Reaktif Oran %11,34 ve Kapasitif Reaktif Oran %3,00 olduğu gözlemlenmiştir. Tesisin Nisan Ayı döneminde reaktif sınırları aşmadığı ve reaktif bedel ödemediği tespit edilmiştir. Mevcut reaktif durum ay boyu korunursa Mayıs ayında da reaktif sınırların aşılmayacağı öngörülmektedir.

tunc nisan reaktif

Resim 1: Nisan Ayı Reaktif Oranlar

tunc mayis reaktif

Resim 2: Mayıs Ayı Reaktif Oranlar

Enerji Tüketimleri Karşılaştırması

Kontrol Devrede ve Kontrol Devre Dışı hesaplamaları sonucunda haftalık 270,99 kWh enerji tasarrufu olduğu tespit edilmiştir. Bu oranı ay için hesaplayacak olursak bu fark yaklaşık olarak 1.083,96 kWh’lik bir seviyeye çıkacaktır. Analiz Kapsamında kullanılan veriler Kontrol Devrede Haftası (02-08 Mayıs) ile Kontrol Devre Dışı haftası (13-19 Mayıs) tarihleri arasına aittir.

 

Tablo 3: Enerji Tüketimleri Karşılaştırması

tunc kuruyemis tablo 3

 

Tasarruf Çıktıları

Kıyaslaması yapılan haftalarda kontrol edilen alt yükler toplamında 270,99 kWh tasarruf sağlandığı tespit edilmiştir. Bunu ulusal tarifedeki vergiler dahil standart fiyat 2,74 TL/ kWh baz alıp maliyet hesabı yapacak olursak haftalık tasarrufun 742,51 TL olacağı tespit edilmiştir. Bu tasarrufu aylık olarak hesaplayacak olursak yaklaşık olarak 1.083,96 kWh enerji tasarrufu sağlandığı gözlenmektedir. Öngörülen tasarrufu ulusal tarifedeki birim fiyat ile hesaplayacak olursak aylık 2.970 TL tasarruf edileceği tahmin edilmektedir.

 

Tablo 4: Tasarruf Çıktıları

tunc kuruyemis tablo 4

 

SONUÇ

Yukarda detaylıca incelediğimiz verilerden açıkça anlaşıldığı üzere, kurumsal ofislerde enerji tüketiminin izleme ve yönetiminin önemi ciddi anlamda gözlemlenmektedir. Enerji tüketimi kurulan panolardan tek bir platform üzerinden anlık olarak izlenip takip edildiğinde ve enerji yönetimi otomasyonun güvenli ellerine bırakıldığında, ortaya çıkan enerji ve mali tasarruf, inavitas Business’ın etkinliğe olan olumlu katkısını gözler önüne sermektedir. Aylık tasarrufun 2.970 TL olacağı hesaplandığı gibi, tasarruf miktarının sıcak yaz aylarında daha yüksek seviyelere çıkacağı tahmin edilmektedir. Ofisinizde enerji tüketiminizi izleyerek ve yöneterek gözle görülür enerji tasarrufu sağlamak için lütfen bize ulaşın.