Ofis Binalarında Enerji Yönetimi Kullanımı

Ofis Binalarında Enerji Yönetimi Kullanımı

Etkili Enerji Yönetiminin Ofis Binasında Enerji Tasarrufuna Katkısı

Enerji Zekası Nedir?

 

Enerji zekası, ölçülen elektrik verilerinin inavitas enerji yönetimi platformu ile buluta gönderilmesi ve depolanarak işlenmesi sürecinin adıdır. İşlenen veriler kullanıcılara basit bir arayüz aracılığıyla sunulur. Böylece müşteriler inavitas’ın gelişmiş enerji zekası platformu sayesinde, enerji akışlarını izleyerek tasarruf eder.

Bununla beraber, işletmeler inavitas platformunu kullanarak enerji akışlarını izleme ve yönetmenin birçok avantajına sahiptir.

  • Operasyonel maliyetleri azaltmak için tüketim, üretim ve yüklerini uzaktan kontrol edebilirler,
  • Reaktif enerji cezalarını enerji tüketimlerini takip ederek önleyebilirler,
  • İşletmede en çok hangi cihazların gereksiz tüketim yaptığını, verimsiz çalışan ve problemli cihazları alt kırılımlara bakarak tespit edebilirler.
  • Akıllı tarife danışmanı sayesinde yüksek elektrik faturalarından kaçınabilirler.
  • Otomatik alarm ve raporlar sayesinde etkin bir enerji yönetimi yapabilirler.

 

Bulgular ve Yaklaşım

 

Ofis Binası Enerji Yönetimi ve Tasarruf Projesi kapsamında Ankara’da bulunan 4 katlı bir ofisin enerji yönetimi, inavitas Business Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi ile dijitalleştirilmiştir. Proje kapsamında, firma ana girişi, kat kırılımları ve yoğunlukla kullanılan ofis katına ait tüm alt birimler tek platformdan izlenmiş ve tanımlanan alarm ve KPI’lar ile reaktif oranları takip edilerek tasarruf potansiyelleri keşfedilmiştir.

inavitas Business’ın enerji zekası ile, ofis binasının toplam aylık enerji tüketiminin 10.000.00 kWh olduğu ve tüketimlerinin %50’sinin klima dış ünitelerine, ikinci en yüksek tüketimin ise yemekhane ve mutfağın olduğu bodrum katı, ve ofis katlarına ait olduğu belirlenmiştir.

Daha önce reaktif cezaya girmiş ofis binasının ana girişinden alınan ölçümler ile endüktif ve kapasitif oranlarının takip edilmesi sağlanmış, tanımlanan alarmlar ile meydana gelebilecek artıştan mobil bildirim ve e-posta ile anında haberdar olmaları ve cezai durum yaşanmadan duruma müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.

Sonuç

 

1) Prizlerin Elektrik Tüketimi %25 Azaldı

Grafik 1 mesai içi/ mesai dışı tüketim yüzdesel dağılımları incelendiğinde, tüketim trendinin kat birimlerinde beklenen oranda olduğu, priz tüketimlerinin ise mesai dışında da yüksek seyrettiği gözlemlenmiştir.

Web

Grafik 1: Alt kırılım mesai içi/mesai dışı dağılımı

Ofis Binası Enerji Yönetimi ve Tasarruf Projesi kapsamında tanımlanan KPI alarmları sayesinde, mesai saati dışında açık unutulan prizlerin tanımlanan alarmlar ile bilgilendirilmesi sağlanmış ve oluşturulan farkındalık sayesinde mesai saati dışında %25 oranında düşürülmesi sağlanmıştır.

 

2) Klima Ünitelerinin Verimi %50 Arttı

Ankara Etimesgut bölgesinde aynı hafta içerisinde hava sıcaklığının 13 °C olduğu iki farklı günde klima günlük tüketimlerinin 23.03.2021 tarihinde 168.00 kWh, 25.03.2021 tarihinde ise 260.00 kWh olduğu gözlemlenmiştir. Aradaki fark günlük olarak 90.00 kWh ve yaklaşık 72.00 TL değerinde ek maliyete sebep olmaktadır. Bu denli yüksek maliyete sahip tüketim kaleminin kontrolünün inavitas sensörleri ile otomatik yapılmasının  klima ünitelerindeki verimliliği %50 oranında arttırabileceği gözlemlenmiştir.

 

3) Anormal Yük Tespiti Sayesinde %10 Tasarruf Sağlandı

Ofis binasında saptanan bir diğer anormal durum ise, firma çalışanlarının mesaileri sabah saat 09:00’da başlarken firma yemekhane sorumlusunun saat 05:00’da çalışmaya başlaması ve tüm klima sistemini aktif hale getirmesi ile saatlik ortalama 10 kWh, aylık 800 kWh ve yaklaşık 640 TL ek maliyete sebep olmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda klimaların sabah saatlerinde kademelendirilerek açılması sağlanarak %10 oranında tasarruf edilebileceği gözlemlenmiştir.

office cs 13 2

Grafik 2: Klima Dış Ünite Tüketimleri

 

4) Yıllık 11,500 TL Tasarruf Edildi

Proje kapsamında yapılan analizler sonucu, mesai saatleri dışında gerçekleşen tüketimlerin engellenmesi ve klima sistemlerinin kademelendirilerek yönetilmesi ve kontrol edilmesi sağlanarak senelik 11,500.00 TL tasarruf edilebileceği tespit edilmiştir.