İnsan Kaynakları

Politikamız

inavitas, yaş, cinsiyet, milliyet, ırk, din ve fiziksel durum ne olursa olsun herkese eşit çalışma fırsatları sunmaktadır.​ 

Farklı bakış açılarını ve bilgi birikimini birleştiren, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak sürekli öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen kapsayıcı bir yönetim politikası izliyoruz. 

Bu bilinçle dinamik, büyüyen ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanlarımızı potansiyellerine ulaşmaları için motive etmeyi ve böylece şirket hedeflerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Açık pozisyonlarımız