Kullanım Şartları

Bu web sitesi Vera Energy Systems Pty Ltd'ye aittir ve onun tarafından işletilmektedir ve ticari adı, Avustralya yasalarına göre kurulmuş ve Avustralya'da faaliyet gösteren bir şirket olan inavitas'tır (bundan böyle " inavitas " olarak anılacaktır). “İnternet sitesi” terimi, www.inavitas.com alan adı (bundan böyle “ Site ” olarak anılacaktır) altında herhangi bir zamanda bulunabilecek tüm web sayfalarını, bilgileri, belgeleri, yazılımları, hizmetleri ve diğer materyalleri ifade etmek için kullanılmaktadır .

Bu Kullanım Koşulları Sitenin kullanıcısı (bundan böyle " Kullanıcı " olarak anılacaktır) ile inavitas arasında bir sözleşme teşkil eder. Bu Sözleşme, Kullanıcıya aşağıdaki şartlar ve koşullar kapsamında Siteyi kullanma konusunda münhasır olmayan, kişisel bir hak verir. KULLANICI BU SİTEYE ERİŞEREK VEYA KULLANARAK AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARINI KABUL EDER VE KENDİSİNE AİT AŞAĞIDAKİ TÜM BEYANLARIN DOĞRU VE DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDER.

Sitenin Kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, Kullanıcının yetişkin olduğu ve bu Sözleşmeyi imzalama hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Inavitas Ltd, Sitesinin yukarıdaki hükümlere uygun olmayan kişiler tarafından kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Siteyi yasa dışı veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmamayı taahhüt eder.

Fikri mülkiyet .

Site ve içeriğinin tamamı inavitas'ın veya haleflerinin münhasır mülkiyetini oluşturur ve Uluslararası Telif Hakkı Yasası kapsamında korunmaktadır. Site, Kullanıcıya yalnızca kişisel kullanım amacıyla sunulmaktadır; Kullanıcının, inavitas'ın önceden açık yazılı izni olmadan Sitenin tamamını veya bir kısmını burada belirtilenler dışında başka amaçlarla çoğaltmasına, kopyalamasına, tersine mühendislik yapmasına, değiştirmesine, tadil etmesine, yayınlamasına ve genel olarak kullanmasına izin verilmez. Ayrıca, inavitas'ın önceden yazılı iznini almadıkça, Sitenin yasal sahibi konusunda üçüncü şahısları yanıltması veya yanıltmasına neden olması veya bu Siteyi veya içeriğini herhangi bir ticari amaçla kullanması da açıkça yasaktır.

Sitenin planlı bakımı .

inavitas, zaman zaman, önceden bildirimde bulunarak Sitenin işleyişine hizmet verme, değiştirme veya geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Inavitas, Sitenin geçici olarak kullanılmaması nedeniyle Kullanıcıların veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kalabileceği herhangi bir zarardan (olumsuz dahil) sorumlu değildir.

Kişisel veri .

inavitas Kullanıcıdan bazı kişisel verilerini paylaşmasını isteyebilir. Kullanıcı, Siteyi kullanarak, Inavitas'ın kendisine ilettiği bilgilerin toplanmasına ve kullanılmasına izin verir. Bu durumda inavitas, veri koruma mevzuatı amaçları doğrultusunda veri kontrolörü olarak görev yapacaktır. inavitas, Kullanıcının verilerini, veri işleme için bu verilere erişmesi gerekenler dışında herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacaktır. Inavitas Ltd, Kullanıcıların kişisel verilerini veri koruma mevzuatına uygun olarak işleyecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın Kullanıcı, kişisel verilerine erişim hakkı ve bunların işlenmesine itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere Veri Koruma mevzuatı kapsamında sağlanan tüm haklara sahiptir. Kullanıcı bu hakları inavitas (çalışma günleri ve saatleri) ile iletişime geçerek etkinleştirebilir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler

* Adillik ve hukuka uygunluk

Kişisel veriler işlenirken kişinin veriye ilişkin hakları korunmaktadır.
Kişisel veriler yasal ve adil bir şekilde toplanır ve işlenir.

* Belirli bir amaçla sınırlı olma
Kişisel veriler, yalnızca veri toplanmadan önce tanımlanan amaç için işlenebilir.

* Şeffaflık
Veri sahibi her zaman verilerinin nasıl işlendiği konusunda bilgilendirilir. Genel olarak kişisel veriler doğrudan ilgili kişiden toplanır. Veriler toplandığında veri sahibi aşağıdaki konularda bilgilendirilir:

  1. Veri Sorumlusunun kimliği
    b. Veri işlemenin amacı
    c. Verilerin aktarılabileceği üçüncü tarafların kategorileri

* Veri Ekonomisi
Inavitas, kişisel verilerin işlenmesinin, üstlenilen amaca ulaşmak için gerekli olup olmadığını ve ne ölçüde gerekli olduğunu belirler. Kişisel veriler, ulusal yasalar gerektirmediği veya izin vermediği sürece önceden toplanmaz ve gelecekteki potansiyel amaçlar için saklanmaz.

* Gizlilik
Kişisel olarak tanımlanabilecek tüm veriler gizli olarak ele alınır ve yetkisiz erişimi, yasa dışı işlemeyi veya dağıtımı, ayrıca kazara kaybolmayı, değiştirilmesini veya imha edilmesini önlemek için uygun organizasyonel ve teknik önlemlerle korunur

*
Silme Yasal veya iş süreciyle ilgili sürelerin sona ermesinden sonra artık ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler silinir .

*Kurabiye

Bu site size daha iyi bir gezinme deneyimi sunmak için çerezleri kullanır. Gezinmeye devam ederseniz, çerezlerden söz edilenlerin ve çerez politikamızın kabulüne onay vermiş olursunuz.

inavitas, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 679/2017 sayılı AB Yönetmeliğinin (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yanı sıra bu tür işleme için geçerli diğer ulusal ve AB mevzuatını uygular.

Gizlilik Yasası 1988'de (Cth) (Gizlilik Yasası) yer alan Avustralya Gizlilik İlkelerini (APP'ler) benimsedik.

Yasal Uyarı-Sorumluluğun Sınırlandırılması

INAVITAS, SİTENİN VEYA SİTENİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ, HİZMETİ VEYA ÖZELLİĞİNİN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞINI VEYA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA SİTENİN KULLANICI TARAFINDAN KULLANILMASININ BELİRLİ SONUÇLAR SAĞLAYACAĞINI GARANTİ VERMEZ. SİTE VE İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNULMAKTADIR. SİTEDE VERİLEN TÜM BİLGİLER, HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. INAVITAS, DOĞRULUK, İHLAL ETMEME, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. INAVITAS, SİTENİN KULLANICI VE/VEYA HERHANGİ BİR INAVITAS LTD HİZMETİ TARAFINDAN KULLANILMASIYLA BAĞLANTILI VEYA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN EYLEMLERİ, İHMALLERİ VE DAVRANIŞLARIYLA İLGİLİ HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. KULLANICI, SİTENİN VE BAĞLANTILI SİTELERİN KULLANIMINA İLİŞKİN TAM SORUMLULUĞU KABUL EDER.

INAVITAS, DONANIM ZARARLARI, VERİ KAYBI, HALİCE KURULU YAZILIM VEYA DONANIM VB.'NİN ARIZASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, KULLANICI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN SİTEYİ KULLANMAK ÜZERE ZARAR GÖREBİLECEĞİ HERHANGİ BİR ZARARDAN (HİÇBİR OLUMSUZ ZARAR DAHİL) SORUMLULUK KABUL ETMEZ. KULLANICININ INAVITAS'A KARŞI TEK ÇÖZÜMÜ SİTEYİ VEYA BU TÜR İÇERİĞİ KULLANMAYI DURDURMAKTIR.

Şartların Değiştirilmesi

inavitas gerekli gördüğü zaman mevcut şartları değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüm anlaşma .

İşbu Sözleşme, Kullanıcı ile inavitas arasında işbu Sözleşme konusuna ilişkin sözleşmenin tamamını teşkil eder ve taraflar arasında işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin daha önce yapılmış tüm yazılı ve sözlü sözleşmelerin yerine geçer. Bu Sözleşmedeki hiçbir feragat veya değişiklik, yazılı olarak yapılmadığı ve söz konusu tarafın usulüne uygun olarak yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece, taraflardan herhangi biri için bağlayıcı olmayacaktır ve herhangi bir hakkın uygulanmasında herhangi bir başarısızlık veya gecikme, feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Bölünebilirlik .

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, diğer hükümler yasaların izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.

Geçerli Hukuk, Yetkili Mahkemeler

Mevcut sözleşme Avustralya yasalarına tabidir. Bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık Avustralya mahkemeleri önünde çözülecektir.

''Tüm Çerezleri Kabul Et" seçeneğine tıklayarak, ziyaret deneyiminizi geliştirmek, site kullanımını analiz etmemiz için cihazınızda çerezlerin depolanmasını kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyin.