ALPER TERCİYANLI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Büyümeden Sorumlu Direktör Dr. Alper Terciyanlı 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra yine Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 2004 ve 2010 yıllarında yüksek lisans ve doktoraya devam etti. Doktora eğitimi sürecinde ve sonrasında TÜBİTAK UZAY bünyesinde Güç Elektroniği Grubu’nda Uzman Ar-Ge Mühendisi olarak çalıştı. Güç kalitesi alanında çalışırken 10’dan fazla dergi makalesi ve 25 konferans bildirisi yayınlayarak aynı zamanda girişimci bir çabayla bir patent aldı. Alper Terciyanlı ve çalışma arkadaşları 2011 yılında Endoks’u kurdu. Bir yıl içerisinde, güç kalitesi alanında ilerlediler ve birkaç yıl sonra enerji yönetimi uygulamaları üzerinde çalışmak amacıyla inavitas’ı kurdular. 2015 yılına gelindiğinde enerji sektöründe dijital dönüşüme odaklanmaya başladı ve inavitas’ın faaliyet gösterdiği her alanda pazar lideri olmasına öncülük etti. 2019’dan bu yana Endoks, inavitas ve beefull şirketlerinin Büyümeden Sorumlu Direktörü olarak görev almaya devam etmektedir.

Ayrıca 2020’de Enerjide Dijitalleşme Derneği’nin (EDİDER) kurulmasına öncülük ederken, aynı yıldan bugüne Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir. Kariyerinin son on yılında başlıca ilgi alanları yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için tasarlanmış teknolojiler olmuştur. Bunun için güvenilir ve yenilikçi çözümlere olan ihtiyacı vurgularken, sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Alper Terciyanlı boş zamanlarını yemek yaparak, eşi ve üç kızıyla vakit geçirerek değerlendirmektedir.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.