ONUR EMRE TERCİYANLI

GMY - FİNANS ve MALİ İŞLER

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra, dış ticaret ve satınalma alanlarında sertifikalı eğitimler almıştır.

İlk iş deneyimi Endoks Enerji’de muhasebe departmanındadır. Bu süre zarfında, finansal yönetim, dış ticaret operasyonları ve satınalma yönetimi konularında uluslararası projelerde yer almıştır. 13 yıldır inavitas’ın mali işler müdürüdür.

Sosyal yaşantısında reformer pilatesi, okumayı, doğa gezilerine katılmayı ve kızıyla vakit geçirmeyi sever.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.